ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo: LẬP TRÌNH WEB BẰNG CMS WORDPRESS

Chương trình đào tạo: LẬP TRÌNH WEB BẰNG CMS WORDPRESS

  • Huấn luyện viên :Trần Tuấn Anh_Leader công ty lập trình Nhật
  • Khai giảng :Mở Thường xuyên
  • Lịch học :10-16 buổi
Ngày nay trang website trở thành công cụ phổ biến, việc thiết lập website cũng khá đang dạng, trong đó mã nguồn mở WORDPRESS khá phổ biến. Việc xây dựng một website đơn giản thì việc dùng mã nguồn này tương đối dễ sử dụng, để phục vụ công việc riêng của mình.
Chương trình đào tạo: LÀM CHỦ CONTENT CHỈ VỚI 8 BƯỚC

Chương trình đào tạo: LÀM CHỦ CONTENT CHỈ VỚI 8 BƯỚC

  • Huấn luyện viên :Hoàng Thế Hùng
  • Khai giảng :30-10-2020
  • Lịch học :8 buổi
Hiểu được tầm quan trọng của contnt, EBO mang đến cho bạn lớp học LÀM CHỦ CONTENT với thời gian ngắn nhưng thu nạp cực nhiều kiến thức nền vững vàng.
Hãy để lại số điện thoại, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp của EBO sẽ liên hệ lại ngay.