ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo: LẬP TRÌNH WEB BẰNG CMS WORDPRESS

Chương trình đào tạo: LẬP TRÌNH WEB BẰNG CMS WORDPRESS

  • Huấn luyện viên :Trần Tuấn Anh
  • Khai giảng :Mở Thường xuyên
  • Lịch học :16 buổi
Chương trình đào tạo: LÀM CHỦ CONTENT CHỈ VỚI 8 BƯỚC

Chương trình đào tạo: LÀM CHỦ CONTENT CHỈ VỚI 8 BƯỚC

  • Huấn luyện viên :Hoàng Thế Hùng
  • Khai giảng :30-10-2020
  • Lịch học :8 buổi
Hiểu được tầm quan trọng của contnt, EBO mang đến cho bạn lớp học LÀM CHỦ CONTENT với thời gian ngắn nhưng thu nạp cực nhiều kiến thức nền vững vàng.
Hãy để lại số điện thoại, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp của EBO sẽ liên hệ lại ngay.