BLOG

Thông báo website bán Rượu với Bộ Công Thương

02-06-2021

Ngày 5/02/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Theo đó, quy định về bán, quảng cáo rượu bia theo hình thức thương mại điện tử có một số quy định mới. 

Như vậy việc thông báo các website bán rượu với Bộ Công Thương sẽ được điều chỉnh theo đúng yêu cầu sẽ được xác nhận. 

EBO sau khi nghiên cứu và thực hiện 1 số dự án website cho khách hàng, chính mình trải nghiệm việc khai báo website bán rượu với Bộ Công Thương nắm được các vấn đề cần xử lý để được theo yêu cầu mới. 

Điều kiện để được đăng ký : Có giấy phép kinh doanh Rượu. 

Ngoài ra còn các yêu cầu về chuẩn website để được đăng ký. 

EBO cung cấp dịch vụ đăng ký, thông báo website với Bộ Công Thương.  Chi phí chỉ 1.000.000Đ và 600.000Đ với website thông thường khác. 

Liên hệ ngay để được hỗ trợ : 0971.84.80.80

Hãy để lại số điện thoại, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp của EBO sẽ liên hệ lại ngay.